Najlepsze Bob Casino Affiliates Kasyno Online

Partnerzy uznają program Bob Casino Affiliates za interesujący, ponieważ oferuje niesamowite bonusy że gracze nie będą mogli się oprzeć. Po dołączeniu partnerzy automatycznie uzyskają dostęp do wszystkich materiałów promocyjnych, takich jak linki i banery, do swojej kampanii polecającej. Mogą umieszczać te narzędzia na swojej stronie internetowej i stronach mediów społecznościowych, aby polecać graczy.

Partnerzy będą otrzymywać prowizje od poleconych graczy, zaczynając od mile widzianego 25% udziału w przychodach. Gdy liczba poleconych graczy wzrasta, prowizja partnera również wzrasta do 40% na całe życie. Wszystkie podmioty stowarzyszone są faworyzowane z „braku przenoszenia ujemnych sald”. Mają też szansę na odebranie kolejnych 5% udziału w przychodach od podmiotów zależnych.